Takster

Betalingsmuligheder: Kontant betaling og Mobile Pay.

Prisliste over ydelser som sygesikringen ikke dækker

Ydelse Kr.
Motorattest 500,00
Steroid injektioner (led eller allergi)
1 ml.
2 ml.

100,00
130,00

Konsultation med rådgivning og vaccination som er sygesikringen uvedkommende (Der regnes ikke moms heraf)

fx. udenlandsvaccination og Gardasil. 
Voksne
Børn under 18 år
Efterfølgende konsultationer
Rådgivning via E-konsultation el. telefon pr. pers.

 

 

450,00
225,00
225,00
100,00

Hepatitis A voksne (Vaqta)

Hepatitis A Børn (Vaqta)

270,00

200,00

 

 

   
Hepatitis A og B voksne (Twinrix) 580,00
Hepatitis A og B børn (Twinrix) 330,00
   
Øvrige vacciner til injektion bestilles af lægen til afhentning på apoteket.  
                                                                                         
   
   
                                                                  
                                                                                                          -
  -
   
   

 

 

 

Gruppe II takster

Type Kr.
Konsultation ved læge eller hjælpepersonale 200,00
Telefon konsultation læge/hjælpepersonale  95,00
E-mail konsultation 95,00
Internet bestilling af medicin 95,00
Telefonbestilling af medicin 95,00

Henvendelse i klinikken mhp. bestilling af fast medicin

Henvendelse i klinikken mhp. bestilling af ikke fast/vanedannende medicin

95,00

200,00

Henvendelse i klinikken mhp. henvisning til fysioterapeut/speciallæge 200,00
Henvendelse i klinikken mhp. svar på prøve 200,00
Indlevering af prøvemateriale til undersøgelse 200,00*
Instruktion i undersøgelse eller afhentning af udstyr til hjemmemåling 200,00*
Henvendelse samt svar pr. brev 200,00
Årskontrol kronisk sygdom/forebyggelse/risikovurdering 500,00*
Samtale (Terapeutisk) 550,00
Opsøgende hjemmebesøg 740,00
*samt eventuelle tillæg
 

Diverse attester

  Privattakster Kr.
1375 Fritagelse idræt HF/gymnasium 225,00
1460 Rejseafbudsattestation 690,00
1462 Insulin og rejser attest 562,50
1463 Erklæring ved indopereret metal 562,50
1604 Mulighedserklæring 525,00
1607 Attest sygeeksamen v/studenter- & HF eksamen 225,00
1608 Sygemelding højere læreranstalter 225,00
1612 Motorattest 500,00
1615 Fritag S-sele, styrthjelm, Invalideskilt 562,50
1617 Lægeattest sygeeksamen 225,00
1731 Udveksl.att.helbredsvur. 1125,00
1732 Au pair - attest 562,50
1780 Fritagelse gymnastik, sygdomsfravær folkeskolen 225,00
1789 Dykker-attest almindelig 562,50
1790 Dykker-attest udvidet 843,75
1877 Konsultation der ikke vedkommer sygesikringen (fx.fysioterapihenvisning til privat forsikring, rejseafbud-gravid m.m.) 562,50

Der tages forbehold for ændringer.

Design by skriftklog © 2021
Log ind | ud