Behandling med afhængighedsskabende medicin

Sundhedsstyrelsen har i en bekendtgørelse fra 2008 strammet op omkring brugen af afhængighedsskabende medicin.

Medicinen vil kun kunne ordineres / fornyes ved aftalt konsultation hos læge, da det er vigtigt, at behandlingen løbende evalueres.

Brug af afhængighedsskabende medicin har indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner.
I en del tilfælde er det påkrævet, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhverskørsel.
Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater.

http://patienthaandbogen.dk/medicin/medicininformationer/bilkorsel-og-vanedannende-medicin-35928.html

Design by skriftklog © 2021
Log ind | ud